Худалдааны блог, ЧУХАЛ

Visu Caps - алсын хараагаа үр дүнтэй сайжруулж, хамгаална!

Бүх том үсэг - Алсын хараагаа үр дүнтэй сайжруулж, хамгаалаарай!
Visu Caps - алсын хараагаа үр дүнтэй сайжруулж, хамгаалаарай!
Visu Caps нь харааны эрхтнүүдийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагаанд цогц нөхөн сэргээх нөлөө үзүүлдэг эмийн ургамал, байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн орон нутгийн баяжмал дээр суурилдаг бөгөөд энэ нь нүдний ачаалал ихсэх, үйл ажиллагааны алдагдал, нөхцөл байдлын үр дүнд хараа муудах зэрэг болно. Хүүхэд насандаа зүрх судасны, мэдрэл, дотоод шүүрлийн систем, халдварт ба үрэвсэлт үйл явц бүхий гадны сөрөг хүчин зүйлс, мэс заслын оролцоо, толгойн гэмтэл, генетикийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй харааны анализаторын насжилттай холбоотой эмгэгүүд.

ХЭРЭГЛЭЭ:

Visu Caps - алсын хараагаа үр дүнтэй сайжруулж, хамгаалаарай!
Visu Caps - Байгалийн орц найрлагад суурилсан алсын харааг үр дүнтэй сайжруулж, хамгаална

санал хүсэлт:

Visu Caps - алсын хараагаа үр дүнтэй сайжруулж, хамгаалаарай!
Таны хараа муудна гэж бүү бодоорой - Visu Caps-г яг одоо захиалж, нүдний эрүүл мэндээ сайжруулаарай